Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  

 


 

 

 
Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Φεβρουάριος 2018 - ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ dictyo.gr
 

“από την αρχή θα κληθεί το σχολείο να πει ποια είναι τα προβλήματα και να έχει απαιτήσεις από αυτές τις δομές για το πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Αυτές οι δομές είναι υποχρεωμένες να συνεργαστούν, αφού πάρουν τα αιτήματα των σχολείων και να στείλουν στα σχολεία έναν προγραμματισμό με τις δράσεις που πρόκειται να κάνουν”
ανέφερε σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ  ο Υπουργός  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου  :

“Θα κάνουμε μια πολύ καλύτερη οργάνωση των δομών υποστήριξης και μέσα σε αυτή, οι σχολικοί σύμβουλοι θα έχουν αναβαθμισμένο ρόλο. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι το σχολείο από την πρώτη μέρα, με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, θα στέλνει σε αυτές τις δομές τα προβλήματα και τους προβληματισμούς. Γιατί το σχολείο έχει μια εμπειρία. Δεν υπάρχει περίπτωση, τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί να μην εμφανιστούν και την επόμενη χρονιά. Άρα, από την αρχή θα κληθεί το σχολείο να πει ποια είναι τα προβλήματα και να έχει απαιτήσεις από αυτές τις δομές για το πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Αυτές οι δομές είναι υποχρεωμένες να συνεργαστούν, αφού πάρουν τα αιτήματα των σχολείων και να στείλουν στα σχολεία έναν προγραμματισμό με τις δράσεις που πρόκειται να κάνουν. Επισκέψεις σχολικών συμβούλων, επισκέψεις των ψυχολόγων, θα γίνεται με πρωτοβουλία των σχολείων και υποχρεωτική ανταπόκριση από πλευρά των δομών. Άρα, οι δομές αυτές θα είναι δυναμικές. Αυτό ανάλογα με τα αιτήματα θα συνεδριάζει και θα αποφασίζει από κοινού πώς θα αντιμετωπίζονται αυτά τα θέματα και στο τέλος του χρόνου θα πρέπει όλοι να έχουν μία αίσθηση του τι έκαναν, τι πήγε καλά, τι δεν πήγε”
Το ποιος όμως θα είναι ο ακριβής ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων κατά τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, αναφέρεται  στο σχέδιο « νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου»:
Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει την ευθύνη του σχεδιασμού του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου, εντοπίζει και αναλύει στην πορεία υλοποίησης του προγραμματισμού τα σημεία υπεροχής, τα προβλήματα και τις αδυναμίες που προέκυψαν κατά την υλοποίηση δράσεων και δραστηριοτήτων και μέσα από συμμετοχικές-συνεργατικές διαδικασίες αναστοχασμού, αποτιμά το συνολικό εκπαιδευτικό έργο εστιάζοντας στην επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν, αναδιατυπώνοντας ή/και αναπλαισιώνοντας τους στόχους του αρχικού εκπαιδευτικού προγραμματισμού. Επίσης συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων αρμοδιότητάς του και για να φέρει σε πέρας τον προγραμματισμό, τη διαμορφωτική και τελική αποτίμηση της δράσης του μέσα από συλλογικές και συνεργατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Πιο αναλυτικά μερικά επιπλέον  καθήκοντα  των εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας , πέρα από άλλα, όπως τα σχολικά γεύματα, θα είναι :
Σύνταξη σχεδίων δράσης με σκοπούς και ειδικούς στόχους
Οργάνωση κριτηρίων , στρατηγικές και ενέργειες εφαρμογής σχεδίων δράσης
Οργανωτικές δομές
Αρμοδιότητες προσώπων και μηχανισμοί συνεργασίας και συντονισμού.  Συνεργασία με νέες δομές.
Παρεμβάσεις σε επίπεδο σχολείου ή σχολικής τάξης
Διαμορφωτικές παρεμβάσεις στην οργάνωση και τον συντονισμό της σχολικής ζωής και σε εκπαιδευτικές πρακτικές.  Εφαρμογή των δράσεων για επίτευξη των στόχων .
Συναντήσεις ομάδων εργασίας, συλλογή και επεξεργασία στοιχείων κ.ά.
Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης
Προσδιορισμός  μεθοδολογικών εργαλείων που   απαιτούνται για τη συλλογή/καταγραφή δεδομένων  ( ημερολόγια, σχέδια παρατήρησης, φόρμες καταγραφής, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.λπ.).
Διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης του σχεδίου δράσης
Έκθεση των αποτελεσμάτων του σχεδίου δράσης
Διαδικασίες σχεδιασμού και οργάνωσης των ομάδων εργασίας, διευθέτηση προβλημάτων χρόνου, επικοινωνίας και συνεργασίας, παρεκκλίσεις του αρχικού σχεδιασμού και αναθεωρήσεις του σχεδίου
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Το ΚΕΣΥ, η νέα δομή υποστήριξης του σχολείουΤη συγκρότηση «Ομάδων Υποστήριξης Μαθητών από εκπαιδευτικούς, μέσα στα σχολεία», προβλέπει η προτεινόμενη αναδιάρθρωση στο εκπαιδευτικό έργο από το Υπουργείο Παιδείας, η οποία θα τεθεί σε διαβούλευση, αναφέρει με συνέντευξή του στην «Ε» ο διευθυντής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, κ. Παν. Κασσιανός.
Ο κ. Κασσιανός υποστήριξε ότι πρόκειται για μια μεγάλη μεταρρύθμιση, η οποία μεταξύ άλλων στοχεύει «να καταστήσει το σχολείο υπεύθυνο για το εκπαιδευτικό έργο του», ενώ τόνισε ότι «αλλάζει συνολικά το τοπίο, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο βλέπαμε μέχρι τώρα την υποστήριξη του σχολείου».

Επίσης, μας παρουσιάζει στοιχεία της δημιουργίας του νέου φορέα, του ΚΕΣΥ, που θα προκύψει από την ενσωμάτωση του ΚΕΔΔΥ, του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων και του Κέντρου Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού, δηλώνοντας ότι: «Δημιουργούμε περισσότερες οργανικές θέσεις από αυτές που προβλέπουν τώρα τα ΚΕΔΔΥ, με σκοπό αυτή η νέα δομή να είναι σε θέση να υποστηρίξει τα σχολεία και όχι απλά να μείνει ένα γράμμα το «Υ».
 
Η συνέντευξη
*Κύριε Κασσιανέ, στο προσεχές διάστημα αναμένεται να τεθεί για διαβούλευση το σχέδιο νόμου που προβλέπει την αναδιάρθρωση των δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου.
Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του;
-«Είναι μια σημαντική αλλαγή, μια μεγάλη μεταρρύθμιση, γιατί αλλάζει συνολικά το τοπίο στον τρόπο με τον οποίο βλέπαμε μέχρι τώρα την υποστήριξη του σχολείου.
Από τη μονοπρόσωπη δομή υποστήριξης, από ένα άτομο, είτε αυτό ήταν ο σχολικός σύμβουλος, είτε ο υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων, δημιουργούμε την υποστήριξη του σχολείου μέσω μιας διεπιστημονικής ομάδας.
Αυτό είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της αλλαγής.
Το δεύτερο, είναι ότι εισάγεται η λογική του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου από την ίδια τη σχολική μονάδα, δηλαδή στην αρχή της σχολικής χρονιάς ο σύλλογος διδασκόντων προγραμματίζει, βάζει στόχους και ορίζει δραστηριότητες, για να αντιμετωπίσει τα θέματα που θεωρεί αυτός προβληματικά για τη σχολική κοινότητα. Υποβάλλει αυτόν τον προγραμματισμό στα στελέχη της εκπαίδευσης, που θα έχουν τον τίτλο Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, σε ένα κέντρο στην Περιφέρεια -για τη Θεσσαλία θα είναι στη Λάρισα- όπου μελετούν αυτούς τους προγραμματισμούς και μέσα από αυτή την έκφραση αναγκών που παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί, καθορίζεται ο τρόπος, ο χρόνος και οι μέθοδοι υλοποίησης ενός επιμορφωτικού προγράμματος».
*Τι προβλέπεται για την Ειδική Αγωγή;
-«Γίνεται μια μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή η δομή που μέχρι τώρα, θεωρητικά, υποστήριζε αλλά στην πραγματικότητα ασκούσε μόνο διάγνωση, το ΚΕΔΔΥ, είτε γιατί για χρόνια λειτουργούσε υποστελεχωμένα -εκτός των δύο τελευταίων χρόνων- είτε γιατί η ίδια του η φύση κατεύθυνε τους εργαζόμενους να εξαντλήσουν την ενέργειά τους μόνο στη διαπίστωση των αναγκών και στην έκδοση μιας γνωμάτευσης, κάτι το οποίο δεν βοηθούσε τον εκπαιδευτικό στο σχολείο, αλλάζει.
Αλλάζουμε αυτή τη δομή, για να επιτελέσει τον ρόλο της και να καλύψει τις βασικές ανάγκες στο σχολείο και την μετατρέπουμε σε Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ).
Δίνουμε μια εξωστρέφεια, με προσανατολισμό προς το σχολείο, όπου θα υπάρχει ένας εκπαιδευτικός υπεύθυνος, που θα είναι ο σύνδεσμος επικοινωνίας.
Είναι ένα όργανο που διευρύνει τις δυνατότητές του και δεν θα περιορίζεται αυστηρά στο πλαίσιο να διαγιγνώσκει και μόνο την αναπηρία ή τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών.
Στον νέο φορέα συγχωνεύονται το ΚΕΔΔΥ, ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων και το Κέντρο Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού».
*Υστερούμε στη συμβουλευτική των εκπαιδευτικών, σχετικά με το εκπαιδευτικό έργο στην ειδική αγωγή;
-«Δεν υστερούμε μόνο στην ειδική αγωγή σε αυτό, αλλά στη συμβουλευτική των εκπαιδευτικών συνολικότερα στα σχολεία.
Υπήρχαν πάρα πολλά θέματα τα τελευταία χρόνια όπου οι εκπαιδευτικοί εξέφραζαν τη αγωνία τους για τον τρόπο που θα τα χειριστούν.
Για παράδειγμα ένα θέμα σχολικού εκφοβισμού, ή για ένα θέμα σχολικής διαρροής, που ξεφεύγουν των αναγκών ένταξης των μαθητών με αναπηρία».
*Ποια είναι η πρωτοτυπία του νέου θεσμού, του ΚΕΣΥ;
-«Το ότι ανοίγεται στο σχολείο. Θα δέχεται τα αιτήματα με έναν τρόπο φιλτραρίσματος. Δηλαδή δημιουργούμε στα σχολεία μια δομή που την ονομάζουμε Ομάδα Υποστήριξης Μαθητών, όπου θα ηγείται ο διευθυντής του σχολείου αλλά ο βασικός υπεύθυνος για την επικοινωνία με το ΚΕΣΥ θα είναι κάποιος που έχει σχέση με την ειδική αγωγή (π.χ. ο δάσκαλος του τμήματος ένταξης), οπότε επικοινωνεί με το ΚΕΣΥ και η οποιαδήποτε διαπιστωθείσα ανάγκη μαθητή δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι πρέπει να παραπεμφθεί για διάγνωση, πρέπει πρώτα να του παραχθεί ένα πλαίσιο υποστήριξης μέσα από ένα εξατομικευμένο βραχυχρόνιο πρόγραμμα και μετά να αξιολογηθεί η προσπάθεια. Με λίγα λόγια καθίσταται το σχολείο υπεύθυνο!
Κι αυτή η λειτουργία δεν γίνεται με αβοήθητους τους εκπαιδευτικούς.
Θα τους υποστηρίζει η διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΣΥ».
*Πώς θα γίνει η μετάβαση στη νέα δομή; Θα επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να έχουν νέο ρόλο στα σχολεία;
Πώς θα στελεχωθεί;
-«Το νέο εγχείρημα οπωσδήποτε θα πρέπει να πλαισιωθεί αφενός με επιμόρφωση και αφετέρου με υποστήριξη αυτών των δομών με προσωπικό.
Δημιουργούμε περισσότερες οργανικές θέσεις από αυτές που προβλέπουν τώρα τα ΚΕΔΔΥ, με σκοπό αυτή η νέα δομή να είναι σε θέση να υποστηρίξει τα σχολεία και όχι απλά να μείνει ένα γράμμα το «Υ», που ήταν στο τέλος και του ΚΔΑΥ και του ΚΕΔΔΥ, που στην πραγματικότητα δεν ενεργοποιήθηκαν και δεν λειτούργησαν ποτέ.
Για παράδειγμα η μετεξέλιξη του ΚΕΔΔΥ σε ΚΕΣΥ στη Λάρισα προβλέπει ένα αριθμό θέσεων, και εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, λογοθεραπευτών κ.α.) και εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού.
Έχει ήδη προηγηθεί για όλα αυτά, ένας πολύ μεγάλος κύκλος διαβούλευσης, όχι ως σχέδιο νόμου αλλά ως πρόταση.
Έχουμε κάνει εξαντλητικές συναντήσεις με φορείς της εκπαίδευσης, με εκπροσώπους σχολικών συμβούλων, σχολικών δραστηριοτήτων κ.α.
Εκ μέρους της εκπαιδευτικής κοινότητας διαπιστώνουμε μια θετική αντίδραση, αλλά υπάρχουν και κάποιες επιφυλάξεις από τις υπάρχουσες δομές, π.χ. από τους σχολικούς συμβούλους».
Συνέντευξη στη Λένα Κισσάβου
eleftheria.gr
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
no%cf%83%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bfΑίσθηση έκανε στην κοινωνία της Καβάλας το γεγονός ότι απολύθηκε ένας γιατρός του Νοσοκομείου Καβάλας για το γεγονός ότι δεν είχε  πτυχίο!!!! Ο εν λόγω γιατρός απολύθηκε 15 ημέρες πριν περίπου, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες εργαζόταν σαν Επιμελητής Β` στην Ρευματολογική Κλινική του Νοσοκομείου.  Μάλιστα το όνομα του δημοσιεύεται στο διαδίκτυο….  Όλα ξεκίνησαν όταν  την διετία 2014-2015 σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας άρχισε διαδικασία πιστοποίησης των πτυχίων όλων των εργαζόμενων δηλαδή γιατρών, νοσηλευτών, διοικητικών.  Η πιστοποίηση αφορούσε απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πτυχία ξένης γλώσσας, πανεπιστημιακούς και άλλους τίτλους.  Στην περίπτωση των γιατρών με πτυχίο από Πανεπιστήμιο εξωτερικού η διαδικασία της πιστοποίησης έγινε μέσω των Πρεσβειών στην Αθήνα. Γι` αυτό τον λόγο και  άργησε να ολοκληρωθεί. Πριν δύο εβδομάδες περίπου  ο  γιατρός παθολόγος του Νοσοκομείου Καβάλας ενημερώθηκε ότι το πτυχίο που υπήρχε στον προσωπικό του φάκελο δεν πιστοποιήθηκε. Ειδοποιήθηκε κι αποχώρησε από την εργασία του ενώ του κοινοποιήθηκε και η απόλυση του….  Σαφώς και θα υπάρξουν κυρώσεις περαιτέρω..

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ…
Προ ημερών  δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση του Υπουργού Υγείας για την ανάκληση της πρόσληψης του το 2001, λόγω του ότι  δεν διαθέτει πτυχίο. Με αφορμή αυτήν την δημοσίευση ιστοσελίδα των Αθηνών έγραψε προχθές για γιατρό του Νοσοκομείου Καβάλας που εργάζονταν κανονικά 17 χρόνια αλλά δεν διέθετε πτυχίο..
Ο εν λόγω γιατρός  διαμένει  και κατάγεται από την  Καβάλα, έγινε αντικείμενο έρευνας από χθες…   Όπως φαίνεται  η  συνέχεια της υπόθεσης θα δοθεί στις δικαστικές αίθουσες. Ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ  χθες  μετέδωσε την είδηση  ενώ σύμφωνα με πληροφορίες  ο γιατρός μέσω δικηγόρου του θα επιδιώξει να δικαιωθεί σχετικά με το πτυχίο που υποστηρίζει  ότι διαθέτει.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Σώθηκε από την παρουσία γιατρού μαθητής Λυκείου σε αγώνα σχολικού πρωταθλήματοςΗ παρουσία γιατρού, η άμεση επέμβασή του και η βοήθεια που είχε από ανθρώπους που έχουν ζήσει παρόμοιες καταστάσεις, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο ώστε να σωθεί η ζωή ενός παιδιού, που τραυματίστηκε σοβαρά χθες το πρωί κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα.
Δεν είχε συμπληρωθεί ούτε ένα λεπτό από τη στιγμή που ξεκίνησε το ματς στο γήπεδο Προαστίου ανάμεσα στις ομάδες του 11ου ΓΕΛ και του Λυκείου Καστριτσίου για τη 2η αγωνιστική του σχολικού πρωταθλήματος.

Ο ποδοσφαιριστής του Λυκείου Καστριτσίου Γ.Λ. σε μια προσπάθειά του, συγκρούστηκε σφοδρά με αντίπαλο, έπεσε με δύναμη στο έδαφος με το κεφάλι και του «γύρισε η γλώσσα», δείχνοντας ότι δεν έχει καμία επαφή με το περιβάλλον. Ακολούθησαν σκηνές πανικού.
Ο γιατρός του αγώνα Κώστας Καφούσιας, έτρεξε αμέσως πάνω από τον νεαρό για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και με τη συνδρομή του προπονητή της Νίκης Προαστείου Νίκου Πατρώνη που εκτελούσε χρέη διαιτητή στο ματς και του γυμναστή του 11ου ΓΕΛ, Κώστα Ζωγόπουλου, κατάφεραν μετά από αρκετή ώρα να επαναφέρουν τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος διακομίστηκε στο ΠΓΝΠ συνοδεία του καθηγητή (θεολόγος) Ηλία Στυλιδιώτη.
Εκεί του έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι είναι απολύτως καλά στην υγεία του και ότι δεν χρειάζεται να νοσηλευθεί.
Σοκαρισμένοι οι γονείς του νεαρού ειδοποιήθηκαν αμέσως για το συμβάν και έσπευσαν στο νοσοκομείο, αλλά ευτυχώς το παιδί είχε επανέλθει πλήρως.
Μετά από λίγη ώρα τον επισκέφθηκαν, ο προπονητής στίβου και γυμναστής του Λυκείου Καστριτσίου, Γιώργος Παπανδρεόπουλος, η διευθύντρια του σχολείου Ευγενία Πιερρή, ενώ ο Νίκος Πατρώνης ενημερώθηκε τηλεφωνικά για την κατάσταση της υγείας του.
Από την πρώτη στιγμή, ενημέρωση για το περιστατικό είχε και η υπεύθυνη Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Γεωργία Μητρογιάννη, η οποία πήγε στο γήπεδο, αποφάσισε να διακοπεί ο αγώνας και να αναβληθεί το επόμενο χρονικά παιχνίδι ανάμεσα στις γυναικείες ομάδες των δύο σχολείων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένα παιχνίδι του σχολικού πρωταθλήματος δεν ξεκινάει σε περίπτωση που δεν υπάρχει γιατρός στο γήπεδο και χθες όλοι διαπίστωσαν γιατί…
ΠΗΓΗ:  εφ. Πελοπόννησος
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Στα τέλη Φεβρουαρίου ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην 3η περίοδο επιμόρφωσης Β1 επίπεδου ΤΠΕ (Απρίλιος –Ιούλιος 2018)
 
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες κατάρτισης προγραμμάτων από τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση προγραμμάτων κατά την 3η περίοδο επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ (Απρίλιος– Ιούλιος 2018) της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Σύμφωνα με τον τρέχοντα χρονικό προγραμματισμό, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν στα τέλη Φεβρουαρίου να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS) της Πράξης, ενώ τα μαθήματα προβλέπεται να ξεκινήσουν αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα, από τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018, και να ολοκληρωθούν την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου 2018.
Η επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ (Εισαγωγική επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ) απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.
Κατά την παρούσα 3η περίοδο επιμόρφωσης, με την εφαρμογή χαρακτηριστικών «μεικτού μοντέλου» επιμόρφωσης σε σημαντικό μέρος του συνόλου των προγραμμάτων και την αξιοποίηση ειδικής πλατφόρμας για την υποστήριξη σύγχρονων εξ αποστάσεως επιμορφωτικών συνεδριών, θα δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής και σε εκπαιδευτικούς που δεν είχαν προηγουμένως πρόσβαση στην επιμόρφωση, καθώς δεν ήταν εφικτό να υλοποιηθούν στον τόπο τους προγράμματα με το «παραδοσιακό μοντέλο» (αποκλειστικά δια ζώσης επιμορφωτικές συνεδρίες)Έτσι, εκπαιδευτικοί από νησιωτικές περιοχές ή άλλες περιοχές με έλλειψη επιμορφωτών, καθώς επίσης, αποσπασμένοι στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ελληνικά σχολεία της ομογένειας, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ.
Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την Επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ και την παρούσα περίοδο επιμόρφωσης είναι διαθέσιμες στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα που είναι διαθέσιμο εδώ.
Επίσης, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ19/20 που δεν διαθέτουν κωδικούς εισόδου στο Πληροφοριακό σύστημα της Πράξης, να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στον σχετικό Οδηγό Απόκτησης ή Ανάκτησης Κωδικών, εδώ, προκειμένου να έχουν έγκαιρα στη διάθεσή τους τον κωδικό πρόσβασης που είναι απαραίτητος για την υποβολή της αίτησής τους. Τον ίδιο Οδηγό (ενότητα 3. «Χρήστες που διαθέτουν κωδικούς εισόδου») μπορούν να συμβουλευθούν για τυχόν ανάκτηση των απαιτούμενων κωδικών (που τους είχαν αποδοθεί κατή την πιστοποίηση Α’ επιπέδου ΤΠΕ), οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί των άλλων κλάδων/ειδικοτήτων.
Για άμεση ενημέρωση, διευκρινίσεις, καθώς και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση και τη διεξαγωγή των προγραμμάτων επιμόρφωσης, τις προθεσμίες κλπ., οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκέπτονται την Πύλη Ενημέρωσης της Πράξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
ώστε να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις και τις συχνές ερωτήσεις που δημοσιεύονται εκεί ή/και να υποβάλλουν τυχόν ερωτήματα ηλεκτρονικά στην υπηρεσία υποστήριξης Help Desk της Πράξης.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη σε Μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. – Υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων – Έως 08/03/2018.
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος για την ένταξη σε Μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Δράσης 4 «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», με κωδικό ΟΠΣ 5004204, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. (Αρ. πρωτ.: 1137/16.02.2018 & ΑΔΑ: ΩΨΒ4ΟΞΛΔ-Κ0Ο).
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, βάσει του άρθρου 7 της Πρόσκλησης, είναι 08/03/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα23:59.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
Το «εργαστήρι πειραματισμού» για τα νέα διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που θα λειτουργήσουν στα ΑΕΙ θα αποτελέσει το υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΔΑ). Αυτό αναφέρει το υπουργείο Παιδείας προσθέτοντας ότι αντίστοιχες δομές θεσμοθετούνται στη Γερμανία, ενώ υπάρχουν σε Γαλλία και Βρετανία. Στα διετή προγράμματα θα γίνονται δεκτοί, με κριτήριο τον βαθμό του απολυτηρίου, απόφοιτοι των επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ). Οπως ανέφερε στην «Κ» υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου, τα διετή προγράμματα θα παρέχουν αναβαθμισμένη κατάρτιση. Η επιτυχία τους θα προκαλέσει αύξηση του ενδιαφέροντος των αποφοίτων γυμνασίων για τα ΕΠΑΛ και θα οδηγήσει σε μείωση των παιδιών που θα επιλέγουν γενικά λύκεια και, κατ’ επέκταση, μείωση των υποψηφίων για τα ΑΕΙ. Κάτι που θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προς την ελεύθερη πρόσβαση.

Ειδικότερα, με βάση τον 4485/2017, τα ΑΕΙ θα μπορούν να λειτουργούν κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχουν διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για αποφοίτους ΕΠΑΛ. Τα διετή προγράμματα θα προσφέρονται δωρεάν και θα είναι χρηματοδοτούμενα από το κράτος. Οπως ανέφερε χθες το υπουργείο, το ΠΔΑ –το νομοσχέδιο για την ίδρυσή του συζητάται στη Βουλή– θα διαδραματίσει πρωτοποριακό ρόλο ως προς την ίδρυση και τη λειτουργία των νέων διετών προγραμμάτων. Ηδη έχουν γίνει επαφές και συμφωνίες με παραγωγικούς φορείς της Δυτικής Αττικής για να εξασφαλιστούν οι δυνατότητες πρακτικής άσκησης των φοιτητών. «Το προσωπικό που θα διδάσκει δεν θα είναι αποκλειστικά από τα ΑΕΙ, τουναντίον θα υπάρξει η πρόνοια ώστε να υπάρχει, ανάλογα με τις ειδικότητες, προσωπικό που έχει και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία», λέει το υπουργείο.
Η φοίτηση θα διαρκεί τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης, συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών, επιπλέον πρακτικής άσκησης συνολικής διάρκειας 960 ωρών, που θα πραγματοποιείται παράλληλα με τη φοίτηση, κατά το δεύτερο έτος. Θα απονέμονται διπλώματα επιπέδου πέντε του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Επιπλέον, μπορούν να συνδέονται τα μαθησιακά αποτελέσματα με μονάδες του ευρωπαϊκού πιστωτικού συστήματος για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Στην ίδια ανακοίνωση για τη λειτουργία ΠΔΑ (με 11 διευκρινιστικές ερωτήσεις-απαντήσεις, που επαναλαμβάνουν διατάξεις του υπό ψήφιση ν/σ) το υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του νέου ΑΕΙ δεν θα είναι του ίδιου επιπέδου με του ΕΜΠ και των πολυτεχνικών σχολών της χώρας.
Βίντεο για την έρευνα
Την ίδια στιγμή, χθες αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του πρωθυπουργού βίντεο για την προβολή των δράσεων της έρευνας. Το βίντεο συνοδεύει κείμενο που αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «για πρώτη φορά οι επενδύσεις για την έρευνα και καινοτομία στην Ελλάδα φθάνουν το 1% του ΑΕΠ».
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018 00:31

Τα ΑΕΙ στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

 
Τα επόμενα περίπου 50 χρόνια, όσο η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση θα γίνονται πιο ισχυρές, η ανθρώπινη εργασία θα αποδυναμωθεί από τεχνολογίες που θα ξεπερνούν τους ανθρώπους σχεδόν σε κάθε δουλειά. Πώς θα πρέπει η τριτοβάθμια εκπαίδευση να προετοιμάσει τους νέους για αυτό το ενδεχόμενο;
Το πανεπιστήμιο πρέπει να επικεντρώσει στους κλάδους που δημιουργούν το υπόβαθρο, αλλά και το επιστέγασμα της νέας γνώσης. Δηλαδή, οικονομικά, δίκαιο και οπωσδήποτε ανθρωπιστικές σπουδές, κοινωνικές επιστήμες και φυσικές επιστήμες, πληροφορική, καθώς και στατιστική.

Εκείνο όμως που συνιστά εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση είναι η διεπιστημονική προσέγγιση των παραπάνω επιστημών στη νέα εποχή. Ο λόγος είναι η ανάγκη να προετοιμαστούν οι μελλοντικοί πτυχιούχοι για έναν κόσμο στον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία θα παίζει όλο και πιο κυρίαρχο ρόλο. Για να πετύχουν στον χώρο εργασίας τού «αύριο», οι μαθητές τού «σήμερα» θα χρειαστούν νέες δεξιότητες.
Η τεχνητή νοημοσύνη θα μεταμορφώσει το μέλλον της εργασίας στη διάρκεια της ζωής των σημερινών μαθητών, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εξετάσουν ποιες δεξιότητες θα χρειάζονται οι απόφοιτοι όταν οι άνθρωποι δεν θα μπορούν πλέον να ανταγωνιστούν τα ρομπότ σε όλους τους κλάδους.
Δεν είναι δύσκολο να προβλέψουμε ότι οι δουλείες «ρουτίνας» θα εκλείψουν πρώτες.
 
Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη θα κινείται βαθύτερα στον εργασιακό χώρο, θέσεις εργασίας θα εξαφανιστούν, άλλες θα δημιουργηθούν.
Για τον λόγο αυτόν, η επόμενη γενιά -οι σημερινοί φοιτητές- χρειάζονται νέα προσόντα για να ευδοκιμήσουν επαγγελματικά. Ισως περισσότερο από ποτέ, χρειάζονται το είδος της εκπαίδευσης που τους επιτρέπει να σκέπτονται ευρέως και να κάνουν ασυνήθιστες και απροσδόκητες συνδέσεις και συνθετικές σκέψεις σε πολλούς τομείς. Οι πολίτες του αύριο θα χρειαστούν εξοικείωση με τους υπολογιστές -από τον βασικό προγραμματισμό έως τα νευρωνικά δίκτυα- για να καταλάβουν πώς λειτουργούν τα μηχανήματα που επηρεάζουν την παραγωγικότητα και τις αναλυτικές διαδικασίες. Αλλά οι απόφοιτοι θα χρειαστούν, επίσης, γνώσεις ψυχολογίας, μόνο και μόνο για να κατανοήσουν πώς ο «εγκέφαλος» ενός υπολογιστή διαφέρει από τον δικό τους. Και οι εργαζόμενοι του μέλλοντος θα χρειαστούν εκπαίδευση στην ηθική, για να τους βοηθήσει να πλοηγηθούν σε έναν κόσμο στον οποίο η αξία των ανθρώπων δεν θα μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη, ίσως και η υπέρτατη.
Κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί το μέλλον της απασχόλησης, αλλά η τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει την ευθύνη να προετοιμάσει τους φοιτητές για κάθε πιθανό σενάριο - ακόμη και εκείνο που σήμερα φαίνεται να είναι το πιο απίθανο.
 Του Γιάννη Μαστρογεωργίου
*Δημοσιεύθηκε στον Φιλελεύθερο της Τετάρτης 14/2, αρ. φύλλου 59
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
 
 
 
Σταθερά στο 30% του συνόλου της μισθωτής απασχόλησης διατηρείται το ποσοστό όσων εργάζονται με ευέλικτες μορφές εργασίας. Ο μισθός τους δε, κυμαίνεται από 407,15 ευρώ (στοιχεία Μαρτίου 2017) έως 378,96 ευρώ (τον Φεβρουάριο).
 
Τα στοιχεία του ΕΦΚΑ είναι αποκαλυπτικά. Και πραγματικά, καθώς προέρχονται από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των εργοδοτών προς το ταμείο. Και δείχνουν, πως και τον περασμένο Μάιο, όπως συμβαίνει από τις αρχές του 2017, 3 στους 10 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα είναι μερικώς απασχολούμενοι και λαμβάνουν, κατά μέσο όρο μόλις 389,65 ευρώ μεικτά.

Από τους συνολικά 2.055.456 εργαζόμενους που δηλώθηκαν, με συνθήκες μερικής απασχόλησης εργάζονται 636.424 ή το 30,96% των απασχολούμενων, κι έλαβαν κατά μέσο όρο 389,65 ευρώ μεικτά, έκαστος. Αντίστοιχα, το μέσο ημερομίσθιο για τους ίδιους, δεν ξεπέρασε τα 23,48 ευρώ.
Έτσι, μετά από τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, με τις ροές απασχόλησης (προσλήψεις – αποχωρήσεις) που δείχνουν επικράτηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, έρχονται τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ να αποκαλύψουν ότι οι ελαστικές μορφές απασχόλησης και δη η μερική και εκ περιτροπής εργασίας, εξακολουθούν να… κάνουν θραύση.
Είναι μάλιστα ενδεικτικό, ότι για έναν ακόμη μήνα, τον Μάιο του 2017, ενώ η μέση απασχόληση στις επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 2,36%, τo μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 2,38% και ο μέσος μισθός κατά 0,09%. Για το σύνολο των εργαζομένων που δουλεύουν με όρους πλήρους απασχόλησης σε κοινές επιχειρήσεις, 1.511.369 άτομα, το μέσο ημερομίσθιο διαμορφώθηκε σε 49,6 ευρώ και ο μέσος μισθός 1.152,19 ευρώ.
Συνεπώς, ο μέσος μισθός τον Μάιο του 2017 για τους μισθωτούς, ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ ήταν 927,25 ευρώ και το μέσο ημερομίσθιο 43,56 ευρώ.
Συνολικά, τον περασμένο Μάιο υποβλήθηκαν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) από 252.847 επιχειρήσεις και 5.298 οικοδομοτεχνικά έργα και δηλώθηκαν 2.055.456 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 2.032.829 σε κοινές επιχειρήσεις και 22.627 σε οικοδομοτεχνικά έργα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ επισημαίνουν ότι δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, καθώς η δημιουργία του υπερ-ταμείου από την 1η Ιανουαρίου 2017, οδήγησε στην σταδιακή ένταξη νέων κατηγοριών ασφαλισμένων για τους οποίους υποβάλλονται ΑΠΔ (π.χ. αυτοαπασχολούμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών που έχουν το πολύ δύο εργοδότες, δημόσιοι υπάλληλοι, έμμισθοι δικηγόροι με καινούργια πακέτα κάλυψης).
Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,14% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,63% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,34%, ενώ με μερική απασχόληση το 44,52%.
Στο σύνολο των επιχειρήσεων 22,81% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 53,63% έως 39 ετών. Επίσης, 71,85% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 71,92% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 65,84%. Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων, 17,73% των ασφαλισμένων είναι 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 17,58% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 31,05%.
Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου» με ποσοστό 21,24%. Μάλιστα, εάν περιοριστούμε στους ασφαλισμένους με Ελληνική υπηκοότητα, το 25,40% των ασφαλισμένων είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», το 23,94% είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ 13,43% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες».
Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 20,93% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 18,21% στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και 12,61% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».
Το 21,55% των ασφαλισμένων με Ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», το 16,01% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και το 12,22% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».
Το 40,05% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 13,17% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και το 10,80% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».
Από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές» το 25,74% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 3,36% των ασφαλισμένων. Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» – κλάδος που απασχολεί το 18,21% του συνόλου των εργαζόμενων – το 21,92% είναι αλλοδαποί.
Κατηγορία Εκπαιδευτικά Νέα
ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος
Σελίδα 1 από 33

Εκπαιδευτικά Νέα